จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์เหล็ก,ไม้ทุกชนิด ของห้องสมุด รับพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด  
line decor
   462/7 ถนนอ่อนนุชซอย8 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 โทร.02-3110340, 02-3115755, 081-3715732
line decor
 
 
 
 


 
อุปกรณ์ห้องสมุด
1. บัตรรายการ ขนาด 3x5" สีขาว และ สีต่างๆ ร้อยละ 40 บาท
1.1 บัตรรายการต่อเนื่อง 14 แผ่น (1ห่อมี 210แผ่น)
ห่อละ
150บาท
1.2 บัตรรายการต่อเนื่องใช้กับคอมพิวเตอร์ (1 กล่อง บรรจุ 4,000 แผ่น) กล่องละ 5,000บาท

2. บัตรยืมหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สีขาว

ร้อยละ

40 บาท

2.1 บัตรยืม สีฟ้า, สีชมพู่, สีเหลือง, สีเขียว ร้อยละ 50บาท
3. บัตรกำหนดส่งหนังสือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ สีขาว ร้อยละ 40 บาท

4. ซองใส่บัตรยืมหนังสือ สีขาว

ร้อยละ 40 บาท

4.1 ซองใส่บัตรยืมหนังสือสีนำตาล

ร้อยละ 40 บาท
5. บัตรหนังสือจอง สีส้ม ร้อยละ 150 บาท
  6. บัตรขนาด 5 x 7" สีขาวมีเส้น ร้อยละ 120 บาท
  7. บัตรขนาด 5 x 7" สีขาวไม่มีเส้น ร้อยละ 120 บาท
  8. บัตรขนาด 4 x 6" สีขาวมีเส้น, ไม่มีเส้น ร้อยละ 120 บาท
9. บัตรขนาด 3 x 5" สีขาวไม่เจาะรู มีเส้น ร้อยละ 100 บาท
10. บัตรขนาด 3 x 5" สีขาวมีเจาะรู มีเส้น ร้อยละ 100 บาท
11. บัตรลงทะเบียนวารสาร ขนาด 5x8" (รายวัน, รายเดือน, รายสัปดาห์) ร้อยละ 150 บาท
12.1 บัตรแบ่งตอน ภาษาไทย ก-ฮ พลาสติก ชุดละ 350 บาท

12.2 บัตรแบ่งตอน ภาษาอังกฤษ A-Z พลาสติก

ชุดละ 350 บาท
  12.3 บัตรแบ่งตอน ภาษาไทย ก-ฮ กระดาษ ชุดละ 100 บาท
  12.4 บัตรแบ่งตอน ภาษาอังกฤษ A-Z กระดาษ ชุดละ 100 บาท
13. บัตรแบ่งหมวดหมู่ (000-900) พลาสติก (แนวนอน) ชุดละ 250 บาท
14. แผ่นพลาสติกแบ่งหมวดหมู่ (000-900) แนวตั้ง ชุดละ 250 บาท
15. แผ่นพลาสติกคั่นวันที่ 1-31 ชุดละ 350 บาท
16. แผ่นพลาสติกคั่นเดือน มกราคม-ธันวาคม ชุดละ 350 บาท
17.1 แผ่นพลาสติกคั่นบัตรยืม (แนวตั้ง) ภาษาไทย ก-ฮ ชุดละ 350 บาท
 

17.2 แผ่นพลาสติกคั่นบัตรยืม (แนวตั้ง) ภาษาอังกฤษ A-Z

ชุดละ 350 บาท
  18. แผงเรียงบัตรรายการอย่างดี อันละ 350 บาท
  19. สลิปร่างบัตรรายการ เล่มละ 6 บาท
20. ดินสอไฟฟ้า ชุดละ 900 บาท
21.1 เทปรองเขียนสันดินสอไฟฟ้า ยาว 400 ฟุต (สีขาว-สีดำ-สีสีทอง) ม้วนละ 250 บาท
21.2 เทปรองเขียนสันดินสอไฟฟ้า ยาว 200 ฟุต (สีขาว-สีดำ-สีสีทอง) ม้วนละ 200 บาท
  22. ป้ายพลาสติกบอกหมวดหมู่สำหรับติดชั้นหนังสือ (10 หมวดใหญ่) ชุดละ 350 บาท
  23. แผ่นโปสเตอร์บอกการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบดิวอี้ แผ่นละ 50บาท

24. กระดาษปิดสันหนังสือ (สำหรับเขียนเลขหมู่ปิดสันหนังสือ)

กล่องละ 50บาท
25.1 สมุดทะเบียนหนังสือ ปกแข็งเดินทอง ภาษาไทย ขนาดกลาง 100 แผ่น เล่มละ 300บาท
25.2 สมุดทะเบียนหนังสือ ปกแข็งเดินทอง ภาษาไทย ขนาดใหญ่ 100 แผ่น เล่มละ 350 บาท
  25.3 สมุดทะเบียนหนังสือ ปกแข็งเดินทอง ภาษาอังกฤษ 100 แผ่น เล่มละ 350 บาท
  26.1 กระดาษอะไหล่สมุดลงทะเบียน ขนาดกลาง ร้อยละ 200 บาท
  26.2 กระดาษอะไหล่สมุดลงทะเบียน ขนาดใหญ่ ร้อยละ 200 บาท
  27.1 แฟ้มแขวน ตราช้าง โหลละ 200 บาท
  27.2 แฟ้มแขวน ธรรมดา โหลละ 180 บาท
  28. แกนเเหล็กลิ้นชักตู้บัตรรายการ อันละ 150 บาท
  29. ป้ายหน้าตู้บัตรรายการ อันละ 120 บาท
  30. ตะกร้าใส่เอกสาร (ชุบโครเมี่ยมและชุบพลาสติกสีต่างๆ) อันละ 120 บาท
  31. เหล็กหนีบชั้นบอกชื่อหมวดหมู่หนังสือ (อันละ55บาท) โหลละ 635บาท
  32. เหล็กตั้งแสดงหนังสือใหม่ (อันละ75บาท) โหลละ 850บาท
33.1 อะศรีลิกโชว์หนังสือใหม่ ขนาดใหญ่ อันละ 300บาท
33.2 ศรีลิกโชว์หนังสือใหม่ ขนาดเล็ก อันละ 267บาท
  34. เหล็กกั้นหนังสือ ขนาดใหญ่พิเศษ (คู่ละ100บาท) โหลคู่ละ 1,200บาท
34.1 เหล็กกั้นหนังสือ ขนาดใหญ่แบบทึบ (คู่ละ100บาท) โหลคู่ละ 1,200บาท
34.2 เหล็กกั้นหนังสือ ขนาดใหญ่ (คู่ละ90บาท) โหลคู่ละ 990บาท

34.3 เหล็กกั้นหนังสือ ขนาดกลาง (คู่ละ80บาท)

โหลคู่ละ 900บาท
  35.1 กล่องเหล็กใส่เอกสาร ขนาดใหญ่ 10x10x4.5" สีเทาโหลละ 1,200 คละสีโหลละ 1,400 กล่องละ 150บาท
  35.2 กล่องเหล็กใส่เอกสารขนาดกลาง 8x8x4.5" สีเทาโหลละ 990 คละสีโหลละ 1,300 กล่องละ 130บาท
  35.3 กล่องเหล็กใส่เอกสาร ขนาดเล็ก่ 5x7x4.5" สีเทาโหลละ กล่องละ 110บาท
  36.1 กล่องกระดาษใส่เอกสาร ขนาดใหญ่ 14x11x14" กล่องละ 100บาท
  36.2 กล่องกระดาษใส่เอกสาร ขนาดกลาง 11x9x4" กล่องละ 90บาท
 

36.3 กล่องกระดาษใส่เอกสาร ขนาดเล็ก 9x8x4"

กล่องละ 80บาท
  36.4 กล่องกระดาษใส่เอกสาร ขนาดมีฝาปิด 101/2x 161/4x 31/8 กล่องละ 150บาท
37.1 ปกวารสารพลาสติกสันแสตนเลส ขนาดใหญ่พิเศษ่ 11x16" ปกละ 240บาท
37.2 ปกวารสารพลาสติกสันแสตนเลส ขนาดใหญ่ 11x14" ปกละ 230 บาท
37.3 ปกวารสารพลาสติกสันแสตนเลส ขนาดกลาง 9x12.6" ปกละ 220 บาท

37.4 ปกวารสารพลาสติกสันแสตนเลส ขนาดเล็ก 7x11"

ปกละ 210 บาท
38. ตรายางห้องสมุด (โลโก้ห้องสมุดโรงเรียน) อันละ 350บาท
39. ตรายาง (ตัวหนังสือ, ตัวเขียนแบบ) อันละ 300บาท
40.1 รับพิมพ์บัตรสมาชิกห้องสมุด ขนาด 3 ตอน (พิมพ์ 1,000ใบ ขึ้นไป) ร้อยละ 350บาท
40.2 บัตรสมาชิกห้องสมุด ขนาด 3 ตอน ร้อยละ 300บาท
  41. หมึกขาว-ดำ (ใช้ทาสันแทนดินสอไฟฟ้า) ขวดละ 80 บาท
  42. เมจิกอาร์ทลาย (ใช้ทาสันแทนอินเดียอิงค์) ด้ามละ 120 บาท
  43. ปากกาซากุระ ด้ามละ 120 บาท
  44. ปากกาเคมีเขียนปก สีเงิน สีทอง สีขาว ด้ามละ 120 บาท
  45. ปากกาฮอส 2 หัว ด้ามละ 30 บาท
  46. ปากกาเพนเทล ด้ามละ 120 บาท