อุปกรณ์ห้องสมุด(+อีกภาษีมูลค่าเพิ่มทุกรายการ)
  เครื่องตัดกระดาษ(+อีกภาษีมูลค่าเพิ่มทุกรายการ)
  กระดานไวท์บอร์ด(+อีกภาษีมูลค่าเพิ่มทุกรายการ)
  หนังสือห้องสมุด(+อีกภาษีมูลค่าเพิ่มทุกรายการ)
  ครุภัณฑ์ไม้(+อีกภาษีมูลค่าเพิ่มทุกรายการ)
  ครุภัณฑ์เหล็ก(+อีกภาษีมูลค่าเพิ่มทุกรายการ)
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ(+อีกภาษีมูลค่าเพิ่มทุกรายการ)

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

บัตรสมาชิกห้องสมุด ขนาด 3 ตอน

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ร้อยละ 300บาท

บัตรสมาชิกห้องสมุด ขนาด 3 ตอน ร้อยละ 300 บาท

ราคา 300.00 บาท