อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เครื่องอัดหนังสือขนาดเล็ก อัดได้ 4 เล่ม

ดูรูปภาพขนาดเดิม

เครื่องละ 8,560 บาท

เครื่องอัดหนังสือขนาดเล็ก อัดได้ 4 เล่ม กว้าง 245 มม.x สูง 100 มม.x ยาว 380 มม.เครื่องละ 8,000 บาท   

(กว้าง 8" x สูง 11" x ลึก 6") เครื่องละ 8,560 บาท 

ราคา 8560.00 บาท