อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เครื่องอัดหนังสือขนาดกลาง

ดูรูปภาพขนาดเดิม

เครื่องละ 10,700 บาท

เครื่องอัดหนังสือขนาดกลาง เครื่องละกกก  กกกว้าง 245 มม. x สูง 220 มม. x ยาว 380 มม. (กว้าง 9.7"x สูง 19"x ยาว 15") เครื่องละ 10,700 บาท

 

   กกกก     10,000 บาท  

ราคา 10700.00 บาท