อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เครื่องอัดหนังสือขนาดใหญ่แบบเหล็กทั้งตัว

ดูรูปภาพขนาดเดิม

เครื่องละ 13,375 บาท

เครื่องอัดหนังสือขนาดใหญ่แบบเหล็กทั้งตัว เครื่องละ 12,500 บาท  กว้าง 11" x สูง 25" x ลึก 16" เครื่องละ 13,375 บาท

ราคา 13375.00 บาท