อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

พลาสติกใสสำหรับทำปกหนังสือ เบอร์ .10 มม.

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ขนาด 48

พลาสติกใสสำหรับทำปกหนังสือ เบอร์ .10 มม. ขนาด 48"x90 หลา ม้วนละ 1,770 บาท

ราคา 1770.00 บาท