อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

พลาสติกใสสำหรับทำปกหนังสือชนิดธรรมดา เบอร์ .09 มม.

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ชนิดธรรมดา ขนาด 48

พลาสติกใสสำหรับทำปกหนังสือ เบอร์ .09 มม. ชนิดธรรมดา ขนาด 48"x90 หลา ม้วนละ 1,610 บาท

ราคา 1610.00 บาท